Sentral beliggenhet

Aboveit startet sin reise i 2019. På tre år har vi blitt over 100 ansatte som alle brenner for moderne teknologi og gode brukeropplevelser. Med designtenking og tverrfaglig tilnærming, utvikler vi forretningsorienterte, innovative digitale løsninger.

For alle sektorer, privat og offentlig, jobber vi med strategisk rådgivning, teknologi og design, og utvikler blant annet:

 • Skytjenester og tradisjonell infrastruktur
 • Hybride løsninger
 • Prosjektledelse og teknisk testing
 • Brukeropplevelse og merkevaredesign
 • Forretningsapplikasjoner
 • Digital tjenesteuvikling
Møte

I Aboveit tror vi på tverrfaglige virtuelle kompetansemiljøer hvor man får innsikt i hverandres områder. Vi mener dette gjør at vi kan hjelpe våre kunder på en helt annen måte for å skape forretningsverdi for våre kunder.

Nøkkelbånd

Vi holder til i lyse, moderne lokaler i Dronning Eufemias gate 8 i Barcode.


Send e-post til kontakt@aboveit.no om du trenger bistand i dine prosjekter.

Åpenhetsloven

I tråd med den norske åpenhetsloven arbeider vi med å gjennomfører aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Under følger beskrivelse av hvordan vi arbeider, og vår forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet.

Aboveit AS er et konsulentselskap som leverer IT-tjenester til både offentlig og privat sektor. Vi er opptatt av å sikre at vi opererer i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter og fremmer anstendige arbeidsforhold. Vi tar dette ansvaret på alvor og er forpliktet til å handle transparent og ansvarlig i alle aspekter av vår virksomhet.

Vi ønsker å være åpne og tilgjengelige for allmennheten når det gjelder vårt arbeid med menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Våre tiltak for å fremme åpenhet og ansvarlighet inkluderer:

 • Forankring av ansvarlighet: Vi har implementert interne retningslinjer og dokumenter for virksomhetsstyring som tydelig inkluderer ansvarlighet. Vi har definert ansvar for arbeidet med etikk og bærekraft i vår virksomhet, og vi tar dette på alvor gjennom nødvendige prosesser og ansvarsfordeling.
 • Risikovurdering: Vi gjennomfører regelmessige vurderinger av risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet. Vi identifiserer områder der risikoen er høyest, spesielt knyttet til leverandørkjeden vår, og tar tiltak for å adressere og følge opp disse risikoene.
 • Tiltak for å motvirke negative konsekvenser: Vi har implementert ulike tiltak for å sikre ansvarlige og bærekraftige arbeidsforhold. Dette inkluderer:
  • Klare etiske retningslinjer og standarder for leverandører som alle våre leverandører må akseptere og følge.
  • Evaluering av leverandører gjennom grundige vurderinger og kontroller.
  • Krav om retting av eventuelle feil, mangler eller brudd på lover og regler i en gitt tidsramme.
  • Løpende gjennomgang og forbedring av våre egne anskaffelsesprosesser.
 • Oppfølging: Vi følger opp implementeringen av forbedringstiltak og nødvendige endringer hos våre leverandører. Vi logger avvik og resultater, og vi rapporterer om dette i våre egne rapporter og kommunikasjonskanaler.
 • Kommunikasjon med interessenter: Vi ønsker å være åpne og imøtekommende overfor henvendelser fra kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter som ønsker informasjon om vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi er dedikert til å kommunisere våre tiltak, fremgang og resultater gjennom ulike kanaler, inkludert vår nettside, og andre relevante dokumenter. Vi oppfordrer interessenter til å ta kontakt med oss dersom de har spørsmål eller ønsker mer informasjon om vårt arbeid.
 • Samarbeide om gjenoppretting/erstatning: Vi følger opp saker som krever erstatning eller gjenoppretting av skade.

Vi er opptatt av å oppfylle vår forpliktelse til åpenhet og ansvarlighet, og vi vil fortsette å arbeide aktivt for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle våre aktiviteter. Vi er åpne for dialog, og vi ønsker å samarbeide med våre interessenter for å oppnå felles mål om bærekraftig utvikling og etisk forretningspraksis.

Har du spørsmål om hvordan vi jobber med grunnleggende og anstendige arbeidsforhold etter åpenhetsloven? Send e-post til samfunnsansvar@aboveit.no.